Αναβολή Δημόσιων κληρώσεων. – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Αναβολή Δημόσιων κληρώσεων.

Σε συνέχεια του υπ΄ αριθμ. 10266/17-03-2015 εγγράφου μας, που αφορά την αναβολή ανοικτών δημόσιων κληρώσεων για τη συγκρότηση επιτροπής και αντικατάσταση τακτικού μέλους ετήσιας επιτροπής παραλαβής, σας ενημερώνουμε ότι λόγω απουσίας του Προϊσταμένου Δ/νσης Δ/κών & Οικον. Υπηρεσιών κ. Κωνσταντίνου Ουρανή, οι σημερινές κληρώσεις αναβάλλονται.

Θα διενεργηθούν στις 23/03/14, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 και 10:15 αντίστοιχα, στο γραφείο του Προϊσταμένου Δ/νσης Δ/κών & Οικον. Υπηρεσιών κ. Κωνσταντίνου Ουρανή.

Ανακοίνωση

Bear