Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αντιπρόεδρο του ΕΚΑΒ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αντιπρόεδρο του ΕΚΑΒ

Ο Αντιπρόεδρος του ΕΚΑΒ, πλήρους απασχόλησης, κ. Βασίλης Ξυπολυτάς, από τα τέλη Ιανουαρίου και μετά την εισήγηση του Προέδρου κ. Νίκου Παπαευσταθίου, ορίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΚΑΒ αρμόδιος για:

α) την παρακολούθηση όλων με το ΕΣΠΑ προγραμμάτων.

β) τη δημιουργία «προγράμματος εταιρικής κοινωνικής ευθύνης» και την οργάνωση των χορηγικών προγραμμάτων του φορέα.

γ) και την παρακολούθηση του έργου τροποποίησης και εκσυγχρονισμού του Οργανισμού του ΕΚΑΒ.

Bear