Ανάρτηση προσωρινών πινάκων υποψηφίων για τις εκλογές του ΥΣ του ΕΚΑΒ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Ανάρτηση προσωρινών πινάκων υποψηφίων για τις εκλογές του ΥΣ του ΕΚΑΒ

Αναρτώνται σήμερα 23-07-2018, ημέρα Δευτέρα, οι προσωρινοί πίνακες υποψηφίων (μονίμων και ΙΔΑΧ) για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο του ΕΚΑΒ.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ PDF

Bear