Ανάρτηση οριστικών πινάκων εκλογέων για το Δ.Σ. του Ε.Κ.Α.Β. – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Ανάρτηση οριστικών πινάκων εκλογέων για το Δ.Σ. του Ε.Κ.Α.Β.

Σήμερα 16 Σεπτεμβρίου 2019, γίνεται η ανάρτηση των οριστικών πινάκων των εκλογέων για την ανάδειξη αιρετού εκπροσώπου όλων των εργαζομένων (πλην ιατρών), καθώς και αιρετού εκπροσώπου όλων των υπηρετούντων ιατρών (μονίμων και επί θητεία) για το ΔΣ του ΕΚΑΒ.

ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΩΝ ΔΣ2019

ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑΤΡΩΝ

Bear