Ανάρτηση πινάκων τελικής κατάταξης ιατρών της υπ΄αριθμ. 41547/2018 απόφασης – προκήρυξης του ΕΚΑΒ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Ανάρτηση πινάκων τελικής κατάταξης ιατρών της υπ΄αριθμ. 41547/2018 απόφασης – προκήρυξης του ΕΚΑΒ

Στη συνέχεια της ολοκλήρωσης της διαδικασίας των συνεντεύξεων της υπ’αριθμ. 41547/11-09-2018 Απόφασης-Προκήρυξης του ΕΚΑΒ (ΑΔΑ : 6ΠΓΥΟΡ1Π-2ΝΗ) όπως προβλέπεται στην απόφαση του Υπουργού Υγείας Γ4α/Γ.Π. οικ.4044/17-01-2018 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ τ.Β’ 116/23-01-2018, αναρτώνται οι κάτωθι πίνακες ανά ειδικότητα :
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ή ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΒΑΘΜΟΣ: Επιμελητής Β΄(ΘΕΣΕΙΣ 4) (επισυναπτόμενο αρχείο pdf ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ ΚΤΛ)
– ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ
– ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
– ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ (ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΜΕΝΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΝΕΟΓΝΩΝ)
ΒΑΘΜΟΣ: Επιμελητής Α΄(ΘΕΣΕΙΣ 2) (επισυναπτόμενο αρχείο pdf ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΙ)
– ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ
– ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
– ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Bear