Ανάρτηση Πίνακα με την μοριοδότηση, τις μη παραδεκτές υποψηφιότητες και την σειρά κατάταξης των Υποψηφίων, προκήρυξης (2023) επί θητεία θέσεων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Ανάρτηση Πίνακα με την μοριοδότηση, τις μη παραδεκτές υποψηφιότητες και την σειρά κατάταξης των Υποψηφίων, προκήρυξης (2023) επί θητεία θέσεων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.)

Ανακοινώνεται σήμερα Παρασκευή 08/12/2023 ο Πίνακας με την μοριοδότηση, τις μη παραδεκτές υποψηφιότητες και την σειρά κατάταξης των Υποψηφίων, για τις θέσεις ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. επί θητεία, του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.), όπως αυτές εγκρίθηκαν με την Αριθμ. Πρωτ. αρ. Γ4α/Γ.Π.οικ.14830/8-3-2023 απόφαση έγκρισης του Υπουργείου Υγείας με ΑΔΑ: ΡΛΑΝ645ΦΥΟ-ΑΣΠ και προκηρύχθηκαν με την υπ’ αριθμ. 377/15-03-2023 Απόφαση- Προκήρυξη του ΕΚΑΒ.

 

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ-ΚΡΙΣΕΩΝ Ε.Κ.Α.Β.

 

ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΟΝΑΝΤΕΡΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Bear