Ανάρτηση οριστικών πινάκων εκλογέων(Ορθή επανάληψη) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Ανάρτηση οριστικών πινάκων εκλογέων(Ορθή επανάληψη)

Ανακοινώνεται ότι την 17-7-2020, ημέρα Παρασκευή, θα αναρτηθούν οι οριστικοί πίνακες εκλογέων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Ε.Κ.Α.Β.

Τα Τμήματα Προσωπικού & Οικονομικής Διαχείρισης των Παραρτημάτων, θα πρέπει να φροντίσουν – με αποκλειστική τους ευθύνη – για την έγκαιρη ανάρτηση των οριστικών πινάκων εκλογέων, τόσο στην έδρα του Παραρτήματος, όσο και στους τομείς ευθύνης τους και να αποστείλουν άμεσα, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση, στην Κ.Υ. τα σχετικά πρακτικά ανάρτησης (μέσω e-mail).

Σύνδεσμος προς το έγγραφο

Bear