Ανάρτηση αποτελεσμάτων 22ου Μετεκπαιδευτικού Προγράμματος ΕΠΙ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Ανάρτηση αποτελεσμάτων 22ου Μετεκπαιδευτικού Προγράμματος ΕΠΙ

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα και ακολουθούν οι πίνακες μοριοδότησης του 22ου Μετεκπαιδευτικού Προγράμματος στην ΕΠΙ ΑΘΗΝΑΣ και ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ pdf

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙ ΑΘΗΝΑΣ pdf

Bear