Ανάρτηση Αυτοματοποιημένου Καταλόγου Υποψηφίων προκήρυξης (2023) επί θητεία θέσεων ιατρών και οδοντιάτρων κλάδου Ε.Σ.Υ. του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Ανάρτηση Αυτοματοποιημένου Καταλόγου Υποψηφίων προκήρυξης (2023) επί θητεία θέσεων ιατρών και οδοντιάτρων κλάδου Ε.Σ.Υ. του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.)

Ανακοινώνεται σήμερα Τετάρτη 28/06/2023 ο Αυτοματοποιημένος Κατάλογος Υποψηφίων με σειρά κατάταξης ανά θέση σύμφωνα με τα δηλωθέντα προσόντα και προτιμήσεις τους, για τις θέσεις ειδικευμένων ιατρών και οδοντιάτρων του κλάδου Ε.Σ.Υ. με έδρα το Ε.Κ.Α.Β., όπως αυτές εγκρίθηκαν με την Αριθμ. Πρωτ. αρ. Γ4α/Γ.Π.οικ.14830/8-3-2023 απόφαση έγκρισης του Υπουργείου Υγείας με ΑΔΑ: ΡΛΑΝ645ΦΥΟ-ΑΣΠ

 

Σύνδεσμος προς τον πίνακα

Bear