Ανακοίνωση υποβολής αιτήσεων μετάθεσης ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων. – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Ανακοίνωση υποβολής αιτήσεων μετάθεσης ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων.

Σε συνέχεια της υπ’ αρ. ΣΥΝ 16/24-4-2023 (θέμα 33) απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΚΑΒ, με την οποία αποφασίστηκε η έναρξη διαδικασίας μεταθέσεων υπαλλήλων κλάδου ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων του Ε.Κ.Α.Β., το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΚΑΒ στην υπ’ αρ. ΣΥΝ. 37/17-10-2023 (θέμα 85ο), αποφάσισε τον ορισμό των θέσεων για τις μεταθέσεις των υπαλλήλων κλάδου ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων του Ε.Κ.Α.Β. ως εξής:

Την πλήρωση τριών (3) θέσεων κλάδου ΔΕ Πληρ/των Ασθ/ρων των Τομέων του Παραρτήματος Μυτιλήνης, του Τομέα Σκιάθου του Παραρτήματος Λάρισας και του Τομέα Θάσου του Παραρτήματος Καβάλας, ως μονάδων υποδοχής, με μετάθεση κατόπιν αιτήσεως από υπαλλήλους της ίδιας ειδικότητας των λοιπών Παραρτημάτων του ΕΚΑΒ, ως μονάδων προελεύσεως, υπό την προϋπόθεση ότι οι μετατιθέμενοι υπάλληλοι πλεονάζουν του αριθμού της αναγκαίας στελέχωσης των αντιστοίχων Παραρτημάτων του ΕΚΑΒ, όπως καθορίζεται με την υπ’ αρ. πρωτ. Γ2γ/37946/7.4.2022 απόφαση της αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας (ΑΔΑ: ΨΡΦΛ465ΦΥΟ-ΖΨΣ), εξαιρουμένου του ΕΚΑΒ Αθηνών, ως μονάδας προελεύσεως, για την μετάθεση δέκα (10) υπαλλήλων. Δεν μετέχουν στη διαδικασία μετάθεσης, αιτήσεις υπάλληλων νησιωτικών Τομέων εκτός των Τομέων του Παραρτήματος Ηρακλείου και των Τομέων της Εύβοιας του ΕΚΑΒ Αθηνών.

Ως εκ τούτου οι Τομείς που συμμετέχουν στη διαδικασία ως επιλογή μετάθεσης είναι οι εξής:

         ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΘΕΣΕΙΣ
1 ΤΟΜΕΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 3
2 ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΔΡΟΥ 3
3 ΤΟΜΕΑΣ ΘΗΡΑΣ 3
4 ΤΟΜΕΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣ 3
5 ΤΟΜΕΑΣ ΙΟΥ 3
6 ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ 3
7 ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 3
8 ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 3
9 ΤΟΜΕΑΣ ΚΩ 3
10 ΤΟΜΕΑΣ ΛΕΡΟΥ 3
11 ΤΟΜΕΑΣ ΛΗΜΝΟΥ 3
12 ΤΟΜΕΑΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 3
13 ΤΟΜΕΑΣ ΝΑΞΟΥ 3
14 ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΟΥ 3
15 ΤΟΜΕΑΣ ΡΟΔΟΥ 3
16 ΤΟΜΕΑΣ ΣΑΜΟΥ 3
17 ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΡΟΥ 3
18 ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΝΟΥ 3
19 ΤΟΜΕΑΣ ΧΙΟΥ 3
             ΕΚΑΒ ΚΑΒΑΛΑΣ ΘΕΣΕΙΣ
1      ΤΟΜΕΑΣ ΘΑΣΟΥ      3
             ΕΚΑΒ ΛΑΡΙΣΑΣ ΘΕΣΕΙΣ
1      ΤΟΜΕΑΣ ΣΚΙΑΘΟΥ      3

Οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι να καταθέσουν την αίτηση μετάθεσης στην Κεντρική Υπηρεσία αυτοπροσώπως ή με email στο ekab@ekab.gr, με επιλογή έως δύο Τομέων, από την Τετάρτη 25-10-2023 έως την Τρίτη 7-11-2023, συμπληρώνοντας προσεκτικά τα πεδία που καθορίζουν τον αριθμό των μορίων, διότι σύμφωνα με αυτά θα γίνει η μοριοδότησή τους. Με την αίτησή τους δεν θα καταθέσουν συνημμένα έγγραφα που αποδεικνύουν τα αναφερόμενα, αλλά αυτά θα ζητηθούν σε δεύτερο χρόνο, εκτός των υπαλλήλων που αιτούνται μετάθεση για προσωπικούς λόγους υγείας (δυσίατο νόσημα), οι οποίοι θα πρέπει να καταθέσουν συνημμένα με την αίτησή τους, γνωμάτευση της Ειδικής Υγειονομικής Επιτροπής με την οποία χαρακτηρίζεται το νόσημά τους ως δυσίατο, ενώ για λόγους υγείας (δυσίατο νόσημα) μέλους της οικογένειάς τους (συζύγου ή τέκνου), ιατρική γνωμάτευση που αποδεικνύει το δυσίατο χαρακτήρα του νοσήματός τους. Όσοι υπάλληλοι το έχουν ήδη καταθέσει να το αναφέρουν στην αίτησή τους.

Αιτήσεις μετάθεσης που έχουν υποβληθεί πριν την εν λόγω ανακοίνωση, δεν θα ληφθούν υπόψη.

Οι υπάλληλοι που είχαν καταθέσει αιτήσεις μετάθεσης στην ανακοίνωση τις 6-7-2023 στην ιστοσελίδα του ΕΚΑΒ από τις 10-7-2023 έως τις 21-7-2023, καλούνται να καταθέσουν εκ νέου αίτηση μετάθεσης, διότι οι προηγούμενες αιτήσεις δεν θα ληφθούν υπόψη.

 

 

Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤ. Δ/ΝΣΗΣ

ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

ΕΛΕΝΗ ΕΠ. ΤΣΑΤΣΑΝΙΑ

Σύνδεσμος προς το έγγραφο

ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ.doc

ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ.pdf

Bear