ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ που αφορά την υπ’ αριθμ. 41547/11-9-2018 Απόφαση-Προκήρυξη του ΕΚΑΒ (ΑΔΑ 6ΠΓΥΟΡ1Π-2ΝΗ) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ που αφορά την υπ’ αριθμ. 41547/11-9-2018 Απόφαση-Προκήρυξη του ΕΚΑΒ (ΑΔΑ 6ΠΓΥΟΡ1Π-2ΝΗ)

Οι ενδιαφερόμενοι της υπ’ αριθμ. 41547/11-9-2018 Απόφασης-Προκήρυξης του ΕΚΑΒ (ΑΔΑ 6ΠΓΥΟΡ1Π-2ΝΗ) που αφορά στην πλήρωση ιατρών επί θητεία του κλάδου Ε.Σ.Υ. του Ε.Κ.Α.Β, ότι θα μπορούν να ενημερώνονται για την εξέλιξη της διαδικασίας και των αποτελεσμάτων της προκήρυξης από τον επίσημο ιστότοπο του ΕΚΑB (www.ekab.gr)

Εκ της Γραμματείας του Συμβουλίου προσλήψεων-κρίσεων με ανοικτές προκηρύξεις Ιατρών Ε.Σ.Υ.

Bear