Ανακοίνωση κλήρωσης εφορευτικών επιτροπών – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Ανακοίνωση κλήρωσης εφορευτικών επιτροπών

Σας ενημερώνουμε ότι την Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 10:00 π.μ., θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση στο γραφείο της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών για την ανάδειξη τακτικών και αναπληρωματικών μελών της εφορευτικής επιτροπής, των εκλογών που θα διεξαχθούν στις 22-11-2019 για την ανάδειξη δύο (2) αιρετών εκπροσώπων του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΚΑΒ, ως εξής: έναν (1) εκπρόσωπο όλων των υπηρετούντων ιατρών Ε.Σ.Υ. (μονίμων & επί θητεία) στο ΕΚΑΒ και έναν (1) εκπρόσωπο όλων των εργαζομένων, πλην ιατρών στο ΕΚΑΒ.

Η κλήρωση είναι δημόσια και θα γίνει σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 8 της υπ΄ αριθμ. Α.Π. ΔΙΚ.ΠΡ./Φ80/30/8703/19-09-1988 (ΦΕΚ
684/Β’/1988) απόφασης του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης.

Αθήνα, 17/09/2019

ΕΚ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Bear