Ανακοίνωση ΙΕΚ ΕΚΑΒ Αθήνας – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Ανακοίνωση ΙΕΚ ΕΚΑΒ Αθήνας

Οι πολίτες που προσέρχονται προς εξυπηρέτησή τους από το ΙΕΚ ΕΚΑΒ οφείλουν πέραν της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας, έναντι του κορονωϊού COVIND –19,να μεριμνούν για την ατομική τους υγεία με κάθε πρόσφορο μέσο, προκειμένου να μην εκτίθενται σε κίνδυνο τόσο οι ίδιοι όσο και οι υπάλληλοι, με τους οποίους συναναστρέφονται κατά τις συναλλαγές τους. Υπενθυμίζεται ότι και οι υπάλληλοι οφείλουν να φορούν μάσκα κατά τη διάρκεια που εξυπηρετούν τους πολίτες.
( ΔΙΔΑΔ/Φ.69/124/ΟΙΚ.15984/17-08-2020 ‘Έγγραφο του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΏΝ)

Η προσέλευση στο ΙΕΚ ΕΚΑΒ Αθήνας για την κατάθεση αιτήσεων και δικαιολογητικών (σπουδαστών και εκπαιδευτών) θα γίνεται από τις 24-08-2020 ημέρα Δευτέρα μέχρι και 07-09-2020 ημέρα Δευτέρα κατά τις ώρες 07.30 π.μ. έως 14:30 μ.μ., πλην Δευτέρας 07-09-2020 όπου θα γίνεται έως τις 14:00μ.μ..

Σας επισημαίνουμε να προτιμήσετε την αποστολή αίτησης και δικαιολογητικών ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τον παρακάτω τρόπο: «με ηλεκτρονική αλληλογραφία (στο E-mail: iek.ath@ekab.gr αφορά το ΙΕΚ ΕΚΑΒ ΑΘΗΝΑΣ) στην οποία θα πρέπει να επισυνάπτονται ως ξεχωριστά αρχεία (προσοχή το κάθε αρχείο να έχει ονομασία) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υπό τη μορφή επισυναπτόμενου αρχείου (attachment) σε μορφή .pdf., έως την Δευτέρα 07-09-2020 και ώρα 14:00 μ.μ.. ΠΡΟΣΟΧΗ: Όχι συμπιεσμένα αρχεία μορφής .zip, .rar, κλπ»

 

Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΙΕΚ ΕΚΑΒ

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΖΥΓΟΥΡΑ

Bear