Ανακοίνωση για τους επιλεγέντες του 22ου Μετεκπαιδευτικού Προγράμματος ΕΠΙ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Ανακοίνωση για τους επιλεγέντες του 22ου Μετεκπαιδευτικού Προγράμματος ΕΠΙ

Ενημερώνουμε τους συμμετέχοντες του 22ου Μετεκπαιδευτικού Προγράμματος ΕΠΙ του Τμήματος της Αθήνας, ότι τα μαθήματα θα υλοποιούνται κάθε Τρίτη και Τετάρτη με έναρξη την Τρίτη 10 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 16:00 στο αμφιθέατρο του ΕΚΑΒ στο ισόγειο.

Ενημερώνουμε τους συμμετέχοντες του 22ου Μετεκπαιδευτικού Προγράμματος ΕΠΙ του Τμήματος της Θεσσαλονίκης, ότι τα μαθήματα θα υλοποιούνται κάθε Τρίτη και Πέμπτη με έναρξη την Τρίτη 10 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 17:00 στο ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης.

Οι επελεγέντες του 22ου Μετεκπαιδευτικού Προγράμματος στην ΕΠΙ, παρακαλούνται να συμπληρώσουν το έντυπο εγγραφής και να το αποστείλουν στο e-mail: thes.edu@ekab.gr μέχρι τις 29 Σεπτεμβρίου 2017.
ΕΝΤΥΠΟ ΕΓΡΑΦΗΣ ΕΠΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ pdf

Οι επελεγέντες του 22ου Μετεκπαιδευτικού Προγράμματος στην ΕΠΙ, παρακαλούνται να συμπληρώσουν το έντυπο εγγραφής και να το αποστείλουν στο e-mail: iek.edu@ekab.gr μέχρι τις 29 Σεπτεμβρίου 2017.
ΕΝΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΙ ΑΘΗΝΑΣ pdf

Bear