Ανακοίνωση για την αξιολόγηση – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Ανακοίνωση για την αξιολόγηση

Οι υπάλληλοι του ΕΚΑΒ μπορούν να ενημερώνονται μέσω της ιστοσελίδας https://hr.apografi.gov.gr κάνοντας χρήση των  προσωπικών  κωδικών taxis net, για τις  βαθμολογίες  που έλαβαν κατά την  αξιολογική περίοδο από 01-12-2017 έως 31-12-2017. Για το έτος 2018 η διαδικασία της αξιολόγησης δεν ολοκληρωθεί.

Bear