Ανακοίνωση ανάρτησης υποψηφίων για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων ιατρών για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΚΑΒ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Ανακοίνωση ανάρτησης υποψηφίων για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων ιατρών για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΚΑΒ

Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα, Πέμπτη 13 Ιουλίου, μετά τον έλεγχο έγκαιρης και έγκυρης κατάρτισης των υποψηφιοτήτων καθώς και των προϋποθέσεων εκλογιμότητας, αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες υποψηφίων για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων ιατρών για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΚΑΒ.

Επισημαίνουμε ότι, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών από την ανάρτηση των πινάκων υποψηφίων, καθένας που είναι εγγεγραμμένος στον πίνακα εκλογέων, μπορεί να υποβάλει στο Πρωτόκολλο της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΕΚΑΒ ένσταση για διαγραφή κάποιου από τον πίνακα υποψηφίων, εφόσον υπόκειται σε στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι, σύμφωνα με τις ισχύουσες εγκυκλίους.

 

Αθήνα 13/07/2023

Εκ της Διευθύνσεως

Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

 

 

Bear