ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΤΙΚ ΕΚΑΒ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΤΙΚ ΕΚΑΒ

Στα πλαίσια της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης ∆ιασωστών-Πληρωμάτων Ασθενοφόρων σε θέματα αντιμετώπισης θυμάτων από Μαζικές Καταστροφές θα διεξαχθεί ο δεύτερος κύκλος του εκπαιδευτικού προγράμματος του ΕΤΙΚ: «Αντιμετώπιση ΧΒΡΠ συμβάντων».

Προτεραιότητα έχουν οι διασώστες-πληρώματα ασθενοφόρων που έχουν παρακολουθήσει τον πρώτο κύκλο εκπαίδευσης.

Τόπος διεξαγωγής: ΕΚΑΒ ΚΥ

Ημερομηνία: Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2013

Ώρα: 8.00 π.µ.

∆ηλώσεις συμμετοχής : etik@ekab.gr μέχρι 20 Οκτωβρίου 2013

 

Η διευθύντρια του ΕΤΙΚ

ΖΥΓΟΥΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Bear