Δηλώσεις συμμετοχών στις ομάδες AMP ή MUSAR στην ΕΤΙΚ ΕΚΑΒ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Δηλώσεις συμμετοχών στις ομάδες AMP ή MUSAR στην ΕΤΙΚ ΕΚΑΒ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΤΙΚ-ΕΚΑΒ

Καλούνται τα μέλη του τμήματος που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε μια από τις ομάδες AMP (Advance Medical Post) ή MUSAR (Middle Urban Search and Rescue) στα πλαίσια πανευρωπαϊκής άσκησης που θα γίνει στις αρχές Ιουνίου 2014 στην Αθήνα.

Δηλώσεις συμμετοχής στο etik@ekab.gr για μια από αυτές τις ομάδες μέχρι το Σάββατο 18 Ιανουαρίου 2014.

 

Η διευθύντρια

Αν.Ζυγούρα

Bear