Αμοιβαίες μεταθέσεις περιόδου Ιουλίου 2023 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Αμοιβαίες μεταθέσεις περιόδου Ιουλίου 2023

Ανακοινώνεται ο πίνακας αιτήσεων αμοιβαίων μεταθέσεων υπαλλήλων κλάδου ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων περιόδου Ιουλίου 2023, όπως ορίζεται με το άρθρο 149 του Ν. 4600/2019 (ΦΕΚ Α’ 43).

Πίνακας αμοιβαίων μεταθέσεων Ιουλίου 2023

Bear