Αμοιβαίες μεταθέσεις περιόδου Ιανουαρίου 2024 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Αμοιβαίες μεταθέσεις περιόδου Ιανουαρίου 2024

Ανακοινώνεται ο πίνακας αιτήσεων αμοιβαίων μεταθέσεων υπαλλήλων κλάδου ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων περιόδου Ιανουαρίου 2024, όπως ορίζεται με το άρθρο 149 του Ν. 4600/2019 (ΦΕΚ Α’ 43).

 

Σύνδεσμος προς το έγγραφο

Bear