Αμοιβαίες μεταθέσεις περιόδου Απριλίου 2023 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Αμοιβαίες μεταθέσεις περιόδου Απριλίου 2023

Ανακοινώνεται ο πίνακας αιτήσεων αμοιβαίων μεταθέσεων υπαλλήλων κλάδου ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων περιόδου Απριλίου 2023, όπως ορίζεται με το άρθρο 149 του Ν. 4600/2019 (ΦΕΚ Α’ 43)

Πίνακας αμοιβαίων μεταθέσεων Απριλίου 2023

Bear