Αμοιβαίες μεταθέσεις περιόδου Απριλίου 2023 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Αμοιβαίες μεταθέσεις περιόδου Απριλίου 2023 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Ανακοινώνεται ο πίνακας αιτήσεων αμοιβαίων μεταθέσεων υπαλλήλων κλάδου ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων περιόδου Απριλίου 2023 Ορθή Επανάληψη, όπως ορίζεται με το άρθρο 149 του Ν. 4600/2019 (ΦΕΚ Α’ 43)».

Σύνδεσμος προς το έγγραφο

Bear