Αμοιβαίες μεταθέσεις Οκτωβρίου 2022 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Αμοιβαίες μεταθέσεις Οκτωβρίου 2022

Ανακοινώνεται ο πίνακας αιτήσεων αμοιβαίων μεταθέσεων του κλάδου ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων Οκτωβρίου 2022, όπως ορίζεται με το άρθρο 149 του Ν. 4600/2019 (ΦΕΚ Α’ 43)

Πίνακας αμοιβαίων μεταθέσεων Οκτωβρίου 2022

Bear