Αμοιβαίες μεταθέσεις Ιανουαρίου 2022 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Αμοιβαίες μεταθέσεις Ιανουαρίου 2022

Ανακοινώνεται ο πίνακας αιτήσεων για αμοιβαίες μεταθέσεις του κλάδου ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων Ιανουαρίου 2022, όπως ορίζεται με το άρθρο 149 του Ν. 4600/2019 (ΦΕΚ Α’ 43)

 

Σύνδεσμος προς το έγγραφο

Bear