Αμοιβαίες μεταθέσεις Ιανουαρίου 2022 (2η ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Αμοιβαίες μεταθέσεις Ιανουαρίου 2022 (2η ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Ανακοινώνεται ο πίνακας αιτήσεων (2η ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) για αμοιβαίες μεταθέσεις του κλάδου ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων Ιανουαρίου 2022, όπως ορίζεται με το άρθρο 149 του Ν. 4600/2019 (ΦΕΚ Α’ 43)

Σύνδεσμος προς τον πίνακα

Bear