Αμοιβαίες μεταθέσεις 4ου τριμήνου 2021 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Αμοιβαίες μεταθέσεις 4ου τριμήνου 2021

Ανακοινώνεται ο πίνακας αιτήσεων για αμοιβαίες μεταθέσεις του κλάδου ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων 4ου τριμήνου 2021, όπως ορίζεται με το άρθρο 149 του Ν. 4600/2019 (ΦΕΚ Α’ 43)

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021 (pdf)

Bear