Αλλαγή στο τηλεφωνικό κέντρο της Κεντρικής Υπηρεσίας – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Αλλαγή στο τηλεφωνικό κέντρο της Κεντρικής Υπηρεσίας

 

Σας ενημέρωνουμε ότι ολοκληρώθηκε επιτυχώς η μετάπτωση της εξωτερικής τηλεφωνίας για την Κεντρική Υπηρεσία μέσω του δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ.

Ο νέος αριθμός κλήσης είναι: 213 214 3000.

Ο προηγούμενος αριθμός κλήσης 210 7460 000 θα συνεχίζει να λειτουργεί για 2-3 μήνες.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο τριψήφιος αριθμός 166 δεν επηρεάζεται από την παραπάνω αλλαγή.

 

Bear