Αίτηση για αμοιβαία μετάθεση – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Αίτηση για αμοιβαία μετάθεση

Σας ενημερώνουμε εκ νέου ότι η διαδικασία των αμοιβαίων μεταθέσεων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 149 του Ν. 4600/2019 όπου αιτήσεις υποβάλλονται εντός πρώτου πενθημέρου κάθε τριμήνου (1/1 έως 5/1, 1/4 έως 5/4, 1/7 έως 5/7 και 1/10 έως 5/10 κάθε έτους).

Ενόψει της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων του 3ου τριμήνου (από 1/7/2019 έως και 5/7/2019) το νέο έντυπο αίτησης αμοιβαίας μετάθεσης είναι:

pdfword Αίτηση αμοιβαίας μετάθεσης

Bear