Δημόσια κλήρωση για την επιλογή μελών για τον ορισμό ετήσιας επιτροπής για τις υπηρεσίες Λογιστικής & Πληροφορικής Υποστήριξης της εφαρμογής Διπλογραφικού Συστήματος ΕΚΑΒ το οποίο έχει ανατεθεί στην εταιρεία «ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Α.Ε.». – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Δημόσια κλήρωση για την επιλογή μελών για τον ορισμό ετήσιας επιτροπής για τις υπηρεσίες Λογιστικής & Πληροφορικής Υποστήριξης της εφαρμογής Διπλογραφικού Συστήματος ΕΚΑΒ το οποίο έχει ανατεθεί στην εταιρεία «ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Α.Ε.».

Ανακοινώνεται ότι στις 03/03/15, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 στο γραφείο του Προϊσταμένου Δ/νσης Δ/κών & Οικον. Υπηρεσιών κ. Κωνσταντίνου Ουρανή, θα διενεργηθεί ανοιχτή δημόσια κλήρωση επιλογής των μελών, για την συγκρότηση ετήσιας επιτροπής για τις υπηρεσίες Λογιστικής & Πληροφορικής Υποστήριξης της εφαρμογής Διπλογραφικού Συστήματος ΕΚΑΒ για το έτος 2015-2016 (από 14-1-2015 έως 14-1-2016), το οποίο έχει ανατεθεί στην εταιρεία «ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Α.Ε.».

Ανακοίνωση

Bear