Παράταση προθεσμίας υποβολής πιστοποιητικών οικογενειακής κατάστασης & δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης 28-08-2013 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Παράταση προθεσμίας υποβολής πιστοποιητικών οικογενειακής κατάστασης & δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης 28-08-2013

Ανακοίνωση

Bear