Ανακοίνωση δημόσιας κλήρωσης για την επιλογή μελών για το Παράρτημα Πάτρας & τους Τομείς του 12-12-2012 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Ανακοίνωση δημόσιας κλήρωσης για την επιλογή μελών για το Παράρτημα Πάτρας & τους Τομείς του 12-12-2012

Δημόσια κλήρωση για την επιλογή μελών για την συγκρότηση των ετήσιων επιτροπών μικροπρομηθειών και παραλαβής από το ελεύθερο εμπόριο για το ΕΚΑΒ Πάτρας και τους τομείς αυτού για το οικονομικό έτος 2013.

Ανακοίνωση

Bear