Ανακοίνωση δημόσιας κλήρωσης επιλογής μελών για διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών του έτους 2013 για τους τομείς Κορίνθου, Χαλκίδας, Μυτιλήνης, Ρόδου και Νησιών. – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Ανακοίνωση δημόσιας κλήρωσης επιλογής μελών για διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών του έτους 2013 για τους τομείς Κορίνθου, Χαλκίδας, Μυτιλήνης, Ρόδου και Νησιών.

Δημόσια κλήρωση για την επιλογή μελών για τη συγκρότηση των συλλογικών οργάνων για το έτος 2013, με αντικείμενο τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών ή υπηρεσιών.

Ανακοίνωση

Bear