Ανακοίνωση δημόσιας κλήρωσης για την επιλογή μελών για το Παράρτημα Αλεξανδρουπόλεως & τους Τομείς του 10-12-2012 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Ανακοίνωση δημόσιας κλήρωσης για την επιλογή μελών για το Παράρτημα Αλεξανδρουπόλεως & τους Τομείς του 10-12-2012

Δημόσια κλήρωση για την επιλογή μελών για την συγκρότηση των ετήσιων επιτροπών μικροπρομηθειών και εργασιών από το ελεύθερο εμπόριο για το Παράρτημα Αλεξανδρουπόλεως και τους τομείς του, για το οικονομικό έτος 2013.

Ανακοίνωση

Bear