Δημόσια κλήρωση για την επιλογή μελών της επιτροπής παρακολούθησης για την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας όπως αναφέρεται στο μικροσημειωμα με αριθμό εντολής 569, 21-11-2013 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Δημόσια κλήρωση για την επιλογή μελών της επιτροπής παρακολούθησης για την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας όπως αναφέρεται στο μικροσημειωμα με αριθμό εντολής 569, 21-11-2013

Δημόσια κλήρωση για την επιλογή μελών της επιτροπής παρακολούθησης για την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας όπως αναφέρεται στο μικροσημειωμα με αριθμό εντολής 569 στην υπ΄αριθμ. 79/8-10-2013 και στην υπ’αριθμ. 57/12-07-2013 σύμβαση της εταιρείας ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΥΠΠ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΕ

Ανακοίνωση

Bear