Ισολογισμός ΕΚΑΒ της 31ης Δεκεμβρίου 2014 – 1η Χρήση (01/01/2014 – 31/12/2014) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Ισολογισμός ΕΚΑΒ της 31ης Δεκεμβρίου 2014 – 1η Χρήση (01/01/2014 – 31/12/2014)

Ισολογισμός ΕΚΑΒ της 31ης Δεκεμβρίου 2014 – 1η Χρήση (01/01/2014 – 31/12/2014)

Bear