Δημόσια κλήρωση για την αντικατάσταση του 3ου τακτικού μέλους της επιτροπής παρακολούθησης- παραλαβής εργασιών παρακολούθησης των οχημάτων της Υπηρεσίας μέσω δορυφορικού γεωεντοπισμού. – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Δημόσια κλήρωση για την αντικατάσταση του 3ου τακτικού μέλους της επιτροπής παρακολούθησης- παραλαβής εργασιών παρακολούθησης των οχημάτων της Υπηρεσίας μέσω δορυφορικού γεωεντοπισμού.

Ανακοινώνεται ότι στις 28/07/2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 στο γραφείο της Προϊσταμένης Δ/νσης Δ/κών & Οικον. Υπηρεσιών Άννας Ρούσσου, θα διενεργηθεί ανοιχτή δημόσια κλήρωση, αντικατάστασης του 3ου τακτικού μέλους της επιτροπής παρακολούθησης-παραλαβής εργασιών παρακολούθησης των οχημάτων της Υπηρεσίας μέσω δορυφορικού γεωεντοπισμού.

Ανακοίνωση

Bear