Ορθή της 2ης τροποποίησης της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 52217/03-09-20 προκήρυξης εκλογών για ανάδειξη εκπροσώπων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο του ΕΚΑΒ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Ορθή της 2ης τροποποίησης της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 52217/03-09-20 προκήρυξης εκλογών για ανάδειξη εκπροσώπων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο του ΕΚΑΒ

Σύνδεσμος προς το έγγραφο

Bear