29ο Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα στην Επείγουσα Προνοσοκομειακή Ιατρική (Ε.Π.Ι.) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

29ο Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα στην Επείγουσα Προνοσοκομειακή Ιατρική (Ε.Π.Ι.)

Το ΕΚΑΒ ανακοινώνει την έναρξη του 29ου Μετεκπαιδευτικού Προγράμματος στην Επείγουσα Προνοσοκομειακή Ιατρική (Ε.Π.Ι.), εκπαιδευτικής περιόδου 2024-25, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα και Ηράκλειο.

 

Σχετικό υλικό:

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 29ου ΕΠΙ

Κριτήρια Επιλογής Υποψηφίων

Έντυπο αίτησης Αθήνας

Έντυπο αίτησης Θεσσαλονίκης

‘Εντυπο αίτησης Πάτρας

‘Εντυπο αίτησης Ηρακλείου

 

 

Bear