28ο Πολυθεματικό Ιατρικό Συμπόσιο του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας (251 ΓΝΑ) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

28ο Πολυθεματικό Ιατρικό Συμπόσιο του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας (251 ΓΝΑ)

28ο Πολυθεματικό Ιατρικό Συμπόσιο του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας
(251 ΓΝΑ)

21 και 22 Φεβρουαρίου 2019 στο αμφιθέατρο του 251 ΓΝΑ

H θεματολογία εστιάζει στην πρόληψη νόσων, στη βιοϊατρική τεχνολογία και σε καινοτόμες υπηρεσίες υγείας προκειμένου να αναδείξει τους “νέους δρόμους” της επιστημονικής γνώσης και πρακτικής στις υπηρεσίες υγείας.

Για λεπτομέρειες και πρόγραμμα:
https://sites.google.com/view/polithematiko
https://www.facebook.com/events/2021904381225156/

Bear