28ο Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα στην Επείγουσα Προνοσοκομειακή Ιατρική (Ε.Π.Ι.) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

28ο Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα στην Επείγουσα Προνοσοκομειακή Ιατρική (Ε.Π.Ι.)

Το ΕΚΑΒ ανακοινώνει την έναρξη του 28ου Μετεκπαιδευτικού Προγράμματος στην Επείγουσα Προνοσοκομειακή Ιατρική (Ε.Π.Ι.), εκπαιδευτικής περιόδου 2023-24, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα και Ηράκλειο.

 

Σχετικό υλικό:

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 28ου ΕΠΙ

Κριτήρια Επιλογής Υποψηφίων

Έντυπο αίτησης Αθήνας

Έντυπο αίτησης Ηρακλείου

Έντυπο αίτησης Θεσσαλονίκης

‘Εντυπο αίτησης Πάτρας

 

 

 

Bear