27ο Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα στην Επείγουσα Προνοσοκομειακή Ιατρική (Ε.Π.Ι.) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

27ο Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα στην Επείγουσα Προνοσοκομειακή Ιατρική (Ε.Π.Ι.)

Το ΕΚΑΒ ανακοινώνει την έναρξη του 27ου Μετεκπαιδευτικού Προγράμματος στην Επείγουσα Προνοσοκομειακή Ιατρική (Ε.Π.Ι.), εκπαιδευτικής περιόδου 2022-23, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα και στο Ηράκλειο  Κρήτης.

Σχετικό υλικό:

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 27ου ΕΠΙ

Κριτήρια Επιλογής Υποψηφίων

Έντυπο αίτησης Αθήνας

‘Εντυπο αίτησης Ηρακλείου

Έντυπο αίτησης Θεσσαλονίκης

‘Εντυπο αίτησης Πάτρας

Bear