Ανακοίνωση δημόσιας κλήρωσης για την επιλογή μελών 27-09-2012 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Ανακοίνωση δημόσιας κλήρωσης για την επιλογή μελών 27-09-2012

Δημόσια κλήρωση για την επιλογή μελών για την συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμού για την ανάδειξη συμβούλου λογιστικής υποστήριξης.

Ανακοίνωση

Bear