25ο Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα στην Επείγουσα Προνοσοκομειακή Ιατρική (Ε.Π.Ι.) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

25ο Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα στην Επείγουσα Προνοσοκομειακή Ιατρική (Ε.Π.Ι.)

Επείγουσα Προνοσοκομειακή Ιατρική (Ε.Π.Ι.)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


Το ΕΚΑΒ ανακοινώνει την έναρξη του 25ου Μετεκπαιδευτικού Προγράμματος στην Επείγουσα Προνοσοκομειακή Ιατρική (Ε.Π.Ι.), εκπαιδευτικής περιόδου 2020-21, στην Αθήνα και  στη Θεσσαλονίκη.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 25ου ΕΠΙ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 

Bear