Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Προγράμματος συνεχιζόμενης εκπαίδευσης Πληρωμάτων Ασθενοφόρων στις 25 & 26 Σεπτεμβρίου 2013 στο ΕΚΑΒ – Τομέας Χαλκίδας – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Προγράμματος συνεχιζόμενης εκπαίδευσης Πληρωμάτων Ασθενοφόρων στις 25 & 26 Σεπτεμβρίου 2013 στο ΕΚΑΒ – Τομέας Χαλκίδας

Ανακοίνωση

Bear