Ανακοίνωση δημόσιας κλήρωσης για την επιλογή μελών 25-09-2012 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Ανακοίνωση δημόσιας κλήρωσης για την επιλογή μελών 25-09-2012

Δημόσια κλήρωση για την επιλογή μελών για τη συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμού με αρ. διακήρυξης ΕΚΑΒ 1/2012 για την προμήθεια 167 Ασθενοφόρων και 19 Κινητών Μονάδων για τις ανάγκες του ΕΚΑΒ στα πλαίσια των περιφερειακών επιχειρησιακών προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2007-2013

Ανακοίνωση

Bear