Ανακοίνωση δημόσιας κλήρωσης για την επιλογή μελών 24-01-2013 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Ανακοίνωση δημόσιας κλήρωσης για την επιλογή μελών 24-01-2013

Δημόσια κλήρωση για την επιλογή μελών για την συγκρότηση επιτροπής ενστάσεων διαγωνισμών συγχρηματοδοτούμενων έργων ΕΣΠΑ και την συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης αποτελεσμάτων του διαγωνισμού με τίτλο: «Μελέτη ωρίμανσης και εφαρμογής διαχωρισμού μεταξύ χρόνιων και επειγόντων περιστατικών»

Ανακοίνωση

Bear