Ανακοίνωση δημόσιας κλήρωσης για την επιλογή μελών για το Παράρτημα Ιωαννίνων και τους Τομείς του 21-11-2012 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Ανακοίνωση δημόσιας κλήρωσης για την επιλογή μελών για το Παράρτημα Ιωαννίνων και τους Τομείς του 21-11-2012

Δημόσια κλήρωση για την επιλογή μελών για την συγκρότηση των ετήσωιν επιτροπών μικροπρομηθειών και εργασιών από το ελεύθερο εμπόριο για το Παράρτημα Ιωαννίνων και τους Τομείς του για το οικονομικό έτος 2013.

Ανακοίνωση

Bear