Δημόσια κλήρωση για την επιλογή μελών για τη συγκρότηση επιτροπών ετήσιας απογραφής των αποθηκών του Παραρτήματος ΕΚΑΒ Ηρακλείου για το οικονομικό έτος 2015 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Δημόσια κλήρωση για την επιλογή μελών για τη συγκρότηση επιτροπών ετήσιας απογραφής των αποθηκών του Παραρτήματος ΕΚΑΒ Ηρακλείου για το οικονομικό έτος 2015

Ανακοινώνεται ότι στις 10/12/2015 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 στο γραφείο του Διευθυντή ΕΚΑΒ 4ης Περιφέρειας, κ. Νικόλαου Γιαννακουδάκη, θα διενεργηθεί ανοιχτή δημόσια κλήρωση, επιλογής των επιτροπών απογραφής των αποθηκών του Παραρτήματος ΕΚΑΒ Ηρακλείου οικονομικού έτους 2015 σε εφαρμογή του εγγράφου της Κεντρικής Υπηρεσίας με αρ. πρωτ. 45319/04-12-2015.

Ανακοίνωση

Bear