Δημόσια κλήρωση για την επιλογή μελών για την συγκρότηση των ετήσιων επιτροπών μικροπρομηθειών – εργασιών και παραλαβής υλικών – εργασιών από το ελεύθερο εμπόριο για το ΕΚΑΒ Πάτρας και τους τομείς ευθύνης του, για το οικονομικό έτος 2016 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Δημόσια κλήρωση για την επιλογή μελών για την συγκρότηση των ετήσιων επιτροπών μικροπρομηθειών – εργασιών και παραλαβής υλικών – εργασιών από το ελεύθερο εμπόριο για το ΕΚΑΒ Πάτρας και τους τομείς ευθύνης του, για το οικονομικό έτος 2016

Ανακοινώνεται ότι στις 08-12-2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00πμ, στο γραφείο του Διευθυντού ΕΚΑΒ Πάτρας, κου Μπαράκου Γρηγόριου, θα διενεργηθεί ανοιχτή δημόσια κλήρωση επιλογής των τακτικών και αναπληρωματικών μελών για την συγκρότηση των ετήσιων επιτροπών μικροπρομηθειών – εργασιών και παραλαβής υλικών – εργασιών από το ελεύθερο εμπόριο, για το ΕΚΑΒ Πάτρας και τους τομείς αυτού για το οικονομικό έτος 2016.

Ανακοίνωση

Bear