Δημόσια κλήρωση για την ανάδειξη επιτροπών διενέργιεας μικροπρομηθειών – εργασιών και παραλαβής υλικών – εργασιών για το έτος 2016 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Δημόσια κλήρωση για την ανάδειξη επιτροπών διενέργιεας μικροπρομηθειών – εργασιών και παραλαβής υλικών – εργασιών για το έτος 2016

Ανακοίνωση

Bear